En Tura

Färjor som traffikerat leden Helsingborg och Helsingør

Tanken är att beskriva färjorna som har sammanbundit systerstäderna Helsingborg och Helsingør, var de kom från och vart de flyttade när tjänstgöringen i sundet var slut. Allt från Linjebuss Internationals färja Betula. Ett fartyg som byggdes 1929 i Skottska Dundee, var med i andra världskriget, transporterade betor mellan Öland och fastlandet, var bil- och passagerarfärja i Öresund och delvis slutade som klubbhus på Råå. Därefter var är det Primulas tur, det första av Linjebuss fartyg som byggdes för ruten, som senare hamnade i Nederländerna och som i början av 2004 fick motorhaveri utanför Afrikas kust med 265 Liberianska flyktingar från Ghana. Den senast tillagda är Pendula, en skärgårdsbåt som kom att trafikera Öresund i många år.

S/S Betula

Från Perch Rock på floden Mersey i Liverpool, via andra värdskriget och Dunkerque, som Betula med betor i Kalmarsund, person- och bilfärja i Öresund till klubbhus på Råå.

M/S Primula

PRIMULA byggdes på Finnboda varv och trafikerade HH under 12 år, som ordinarie färja. Därefter seglade hon i Nederländerna fram till 1990 då hon säljs vidare och hamnar i Afrika.

M/S Kvick

M/S KVICK, hamnfärjan som nästan var en lika stor symbol för Helsingborg som Kärnan och rådhuset. Det lär ha varit världens dyraste färjetur - de 100 m som kostade 3 öre 1893.

M/S Pendula

M/S PENDULA byggddes för skärdgårdstrafik, men kom under nästan tjugo år att segla i Öresund, för att sedan återvända till Stockholm och dess öar. Några år i Umeå och nu på 50 meters djup utanför Landsort.

KONTAKT
Email: Per Andersson

Senast uppdaterad: 2021-01-10