M/SPendula

Sammanställt av Per Andersson 2014-2016


M/S PENDULA byggddes för skärdgårdstrafik, men kom under nästan tjugo år att segla i Öresund, för att sedan återvända till Stockholm och dess öar. Några år i Umeå och nu på 50 meters djup utanför Landsort.

M/S PENDULA var en udda fågel i Linjebuss flotta, den före detta skärgårdsbåten sattes i trafik på HH-leden 1959. Hon var byggd i aluminium och skrovet var nitat. Hon byggs för skärgårdstrafik och blev trots sin svaga konstruktion långlivad. 

M/S Pendula i Helsingborg med DSB-färjan Svea i bakgrunden

Hon var byggd vid Hammarbyverken i Stockholm 1951. Det var Waxholms Nya Ångfartygs AB, Vaxholm, som beställt M/S Gillöga som hon då hette. Hon sattes i trafik på rutten Stockholm - Furusund - Sterbnäs. 

Gillöga köps hösten 1958 av Linjebuss International AB och på Helsingborgs varv bygger man om henne så hon är klar att sättas i trafik den 18 mars 1959, under namnet M/S Pendula. M/S Gillöga vid kaj i Vaxholm

Ursprungligen var det tänkt att hon skulle trafikera Helsingborg - Rungsted - Ven, men det hade hittats flera minor från andra världskriget längs den danska kusten, så det beviljades inget tillstånd för den rutten. Hon kom i stället att trafikera HH-leden och på lördagarna gjorde hon kvällskryssningar i sundet.

M/S Pendula i Helsingborg

I maj 1959 sätts Pendula i trafik Helsingborg - Sletten - Kyrkbacken (Ven) och går där t o m 1975-03-13 för Linjebuss räkning. Hon har under hösten 1974 sålts till Ven-Öresundslinjen AB för övertagande 1975. Köpeskillingen var 150 000 SEK. Dagen efter övertagandet 1975-03-14 börjar hon gå på den nya rutten Helsingborg - Snekkersten - Hven. Detta blir ingen långlivad linje och trafiken läggs ner efter sommaren.

M/S Pendula med M/S Carola i bakgrunden

Pendula säljs året därpå (1976-01-23) till Forsman Sightseeing AB, Stockholm för 60 000 SEK, och får då namnet M/S Lovön. Där kommer hon att trafikerar Stockholm (Klara strand) - Drottningholm under sommarsäsongerna.

M/S Lovön

Nästa ägarbyte äger rum 1983-12-15, då Tourist Sightseeing (Aug. Lindholm Eftr/Bore Lines), Stockholm, köper Lovön för 750 000 SEK. Lovön ska trafikera samma rutt som hon gått de senaste åtta åren.

HB Olofsson & Sandström Transport, Norrbyn köper 1987-11-16 Lovön för 1,15 milj SEK för att använda henne mellan Norrbyn och Norrbyskär (Umeå kommun). Skeppet byggs om med bogport och döps om till M/S Patronia.

M/S Patronia

1991-03-31 Säljs Patronia till Marin & Maskin i Stockholm AB och kommer att trafikera Ropsten - Fjäderholmarna. 1992 överförs hon till Rederi AB M/S Fjäderholmarna, och fr o m 1993-05-01 trafikerar hon Ropsten - Fjäderholmarna - Slussen.

M/S Partonia

1994-10-28 säljs Patronia till det norska rederiet Balestrand Fjord Cruise A/S, Bergen för 600 000 NOK. Hon ska bogseras till varv i Norge för att byggas om till kryssningstrafik i Sognefjord under namnet M/S Kvamsö. Skärgårdsbåten Patronia förbereds för bogseringen till Bergen på Kummelnäs varv i Nacka. Avfärden från Kummelnäs varv blir 1994-12-01 kl 11.11. Det är den norska bogserbåten, Mor, som ska bogsera Patronia till Bergen. Efter midnatt kl 00.10 sjunker Patronia utanför Landsort och ligger nu på 50 m djup. 

KONTAKT
Email: Per Andersson

Senast uppdaterad: 2021-01-10