M/SPrimula

Sammanställt av Per Andersson 2014-2022


PRIMULA byggdes på Finnboda varv och trafikerade HH under 12 år, som ordinarie färja. Därefter seglade hon i Nederländerna fram till 1990 då hon säljs vidare och hamnar i Afrika.

M/S PRIMULA var det första nybygget i rederiets historia. Hon byggdes 1960 på Finnboda varv i Nacka och sätts i trafik på HH-leden den 20 maj 1960. Stor uppmärksamhet väcktes då färjan var den första i världen som byggs utan bärande skott mitt på bildäck.

Primula buggdes på Finnboda varv i Nacka.

Primula var den första färjan som målades i Linjebuss klassiska blå färg. Inledningsvis ansågs färjan för stor för rutten, men det visade sig snart vara fel. I början av 70-talet anses den för liten och omodern och tas ur trafik. En detalj som kanske inte är så känd, var att det fanns en bar i fören under bildäck. Det var en mindre bar med en L-formad bardisk med plats för 10-15 sittande gäster. 

M/S Primula i Helsingør.

Primula säljs 1976 till Terschellinger Stoomboot Mij i staden Terchelling i Holland. Där döps hon om till Noord Nederland och sätts i trafik på sträckan Harlingen-Terschelling 1977-06-18. Dessförinnan har hon byggts om på Oranjewerf i Amsterdam, bl a bogporten. 

M/S Primula i Helsingør.

1990 säljs hon vidare till Nigeria och Atlantic Ferries Ltd i Lagos, namnet ändras till Eunice Of Ecowas. Under denna period seglade hon under St.Vincent & Grenada's flagga. 

1995 förvärvar Lagosbaserade rederiet, Redffern Automotive Nigeria Ltd, färjan och får nytt namn, El Shaddai. Det påmålade manmet är 2004 By El-Shaddai, vilket aldrig har registrerats.

M/S Primula i Helsingborg.

I januari 2004 fick hon motorhaveri på väg från Ghana till Monrovia i Liberia. Hon var då lastad med 265 Liberiansk flyktingar.

M/S Primula på besök i Råå hamn.

Fartyget låg och drev utanför Liberias kust i 4 eller 5 dygn, mat och vatten tog slut. Fartyget räddades av det Holländska marinfartyget HRMS Rotterdam som tog flyktingarna till UNHSR:s kontor i Monrovia. I juli 2004 avgick hon från Monrovia mot Apapa i Lagos.

 Fartygsdetaljer: IMO 5284625. Byggd på Finnboda Varv AB, Nacka, Sverige, med byggnr 373. Levererades till Linjebuss 1 maj, 1960.

Läng/bredd 48,00/15,36m - bruttoton 1064 - passagerare 718 (efter ombyggnad 1200) - personbilar 55. Fart: 14 knob. Maskineri, 2 stk. Ruston & Hornsby diesel, 1358 kW


Namn:

Primula (maj 1960, - oktober, 1976)

Noord-Nederland (oktober, 1976 - maj, 1990)

Eunice of Ecowas (maj, 1990 – 1996)

El-Shaddai (1996 - 2001) Det påmålade namnet ändras 2001 till By El-Shaddai

Ruter: Helsingør - Helsingborg (10. maj, 1960 - september, 1976)

Terschelling - Harlingen (18. juni, 1977 - maj, 1990)

Rederier: Linjebuss International AB, Helsingborg, Sverige (1. maj, 1960 - 22. september, 1976)

B.V. Terschellinger Stoomboot Maatschappij, Holland (22. september, 1976 - maj, 1990)

Atlantic Ferries, Nigeria (maj, 1990 - 1996)

Redfern Ferries, Nigeria (1996 - ) Status: okänt från 2004


KONTAKT
Email: Per Andersson

Senast uppdaterad: 2021-01-10